Společnost PharmTop s.r.o. se stala výhradním distributorem italské firmy TECRES S.p.A..  
starší zprávy/old news
 
 
PharmTop s.r.o.

   Farmaceutická společnost PharmTop vznikla na základě potřeb marketingové propagace léčivých přípravků předních světových firem. Snahou společnosti je dostat do povědomí kvalitní léky a učinit je tak dostupnými co nejširšímu okruhu pacientů.

   Naše společnost je vedena lidmi s dlouholetými zkušenostmi ve farmaceutickém sektoru. Máme odborníky z oblasti medicíny, ekonomie, obchodu a práva. Naše zkušenosti a výsledky přesvědčivě zaručují úspěšný obchod.

   Naši odborní reprezentanti, propagující farmaceutické výrobky, vycházejí vždy z etických principů prodeje. Převážná většina našich zaměstnanců má již velké zkušenosti s prací pro farmaceutické firmy a prodejem léků. Jsou vybaveni moderní komunikační technikou a mají k dispozici databáze potřebné ke kvalitní práci.

   Výrobcům farmaceutických přípravků nabízíme individuální spolupráci přizpůsobenou jejich potřebám.

 • premarketingové studie a určování potenciálu výrobku
 • jednání s odborníky s rozhodovací pravomocí
 • příprava registrační dokumentace
 • registrace léků
 • jednání se státními orgány (ministerstvo zdravotnictví, ministrestvo financí, zdravotní pojišťovny, různé komise pro léčivé přípravky a odborné komise)
 • zajišťování distribuce a spolupráce s velkodistributory léků
 • dohled nad dodávkami a sklady (včetně plateb)
 • odborná propagace prostřednictvím vyškolených / fundovaných / schopných reprezentantů (u lékařů, v nemocnicích a lékárnách)
 • organizování kongresů, sympózií a školení pro odbornou veřejnost
 • marketing, PR, reklama v médiích, příprava a realizace propagačních materiálů a POS
 • hodnocení spolupráce a tvorba marketingových plánů a strategií pro další období
 • kampaně se zaměřením na málo nebo vůbec nepropagované přípravky (pokud již zavedená firma nemá k jejich propagaci kapacity)
 • příprava obchodních plánů pro jednotlivé produkty

   Základem spolupráce s našimi zákazníky je vzájemná důvěra a společný cíl: „umožnit co největšímu počtu pacientů používat kvalitní léky a zvýšit výrobcům těchto kvalitních léků obrat v daném území“.

 
 
 
© 2003-2004 PharmTop s.r.o.
English version starší zprávy starší zprávy Reference Kontaktní informace. Aktualné informace. Úvodní stránka.